Başkan bürosu

Sevgili ESÜ öğrencileri ve arkadaşları,

Ermeni Sanal Üniversitesi’nin web sitesine hoş geldiniz. Üniversitenin amacı yaş, yaşadığı yer ve bilgi düzey sınırı olmadan tüm dünyadan öğrencilere kapsamlı bir Ermenice eğitim fırsatı sunmaktır.

Ermeni Sanal Üniversitesi 2004 yılında kuruldu ve birinci eğitim dönemi 2009 yılında açıldı. Üniversite Ermeni dilini, tarihini ve kültürünü korumaya yönelik milli mücadelemizin üstünde büyük etki bıraktı.

Günümüze kadar ESÜ Gürcistan’dan Çin’e, İsveç’ten Güney Afrika’ya ve Arjantin’den Kanada’ya kadar 83 ülkeden 4400 öğrenciye hizmet sunuyor. Ermenistan’da ve Diaspora’da kazandığı şöhret sayesinde Üniversitenin yeni girişimlerin, öğrencilerin ve ortak kurumların sayısı artıyor. Son zamanlarda ESÜ programını çağdaş fikirler ile zenginleştirdi: smartphonelar ve tabletler üzerinden mobile programlar, ESÜ öğrencisi olmayan, ancak Ermeni tarihi ve kültürü ile ilgilenen insanlar için Podcast-lar.
Toplumunuzu ve tüm dünyayı üniversitemiz hakkında bilgilendirmek için hepinizi ESÜ temsilcisi olmaya davet ediyorum. ESÜ’nin hedefi tüm dünyadan Ermeni eğitim almak isteyen insalnara ve gruplara ulaşmaktır.

Yervant Zorian, PhD
Ermeni Sanal Üniversitesi’nin kurucu-başkanı
EHGB Merkezi Yönetmenler Kurulu üyesi


Mutemetler Kurulu

EHGB Ermeni Sanal Üniversitesi’nin Mutemetler Kurulu, yönetim kurulu tarafından kurulmuş ve projenin eğitimsel ve işletme gelişimi, mali politikası ve Üniversitenin stratejik yönetimi için sorumlu olan birleşik birliğidir.

 • Carol Aslanian
 • Arslanian Henri
 • Nelson Baloian
 • Molly Freeman
 • Natalie Gabrielian
 • Aşot Ghazarian
 • Artoun Hamalian
 • Talar Kazanjian
 • Ani Manoukian
 • Varoujan Masarajian
 • Samvel Şoukourian
 • Ben Toker
 • Vasken Yacoubian
 • Arra Yerganian
 • Yervant Zorian

Yönetim Ekibi

Ermeni Sanal Üniversitesi’nin yönetim ekibi ESÜ’nin eğitimsel ve işletme gelişimlerini yerine getiriyor, Üniversite’nin geleceği ile ilgili adımları planlıyor ve Üniversite’nin akademik ve teknolojik mükemmelliğini sağlıyor.