Akreditasyon

Sertifika, diploma veya yüksek uzmanlık eğitim ünvanı alabilmek için öğrenciler katıldıkları her ders için kredi toplayabilirler.

Halen ESÜ Ermenistan Cumhuriyeti, Kuzeh Amerika ve Avrupa’nın tanınmış eğitim kurumlarından akrediasyon alma süreci içindedir. Bu akrediasyon sayesinde öğrenciler ESÜ’nde elde ettikleri kredileri kendi üniversite programlarına, veya Liselerine transfer edebilirler.


Kredi Transferi

ESÜ öğrencileri kredilerini üniversitelerine transfer edebilirler. Öğrencinin ve Üniversitenin isteği üzerine ESÜ, öğrencinin bitirdiği kurs(ları) ve performansı hakkında resmi olarak bilgi sunabilir.