Bölümler

Ermeni Sanal Üniversitesi üç esas alanlarda Ermeni Eğitim teklif ediyor. Her kurs için kurs tanıtımı, krediler ve gereken koşullar hakkında bilgi alabilirsiniz:


Eğitim 7 dilde gerçekleşiyor:

[Akademik Program Kataloğu]


Ermeni Dili

Ermeni Dili fakültesi öğrencilere Döğu Ermenice ve Batı Ermenice seçenekleri sunuyor. Kursların hedefi öğrencilere kolay, kalifiye ve esnek bir şekilde okuma ve yazma öğretmek ve böylece onları Ermeni dilinin bir parçası yapmaktır. Kurslar yeni başlayanlardan üst seviyeye kadar alan kapsıyor.

Ermeni Dili Kurs Seviyeleri:


İçeriğe Yazanlar

[Ermeni Dili Kurs Projesi]

Ermeni Tarihi

Ermeni tarihi fakültesi öğrencilere Ermeni halkının geçmişini ve bugünunu algılama fırsatı veriyor. Fakültenin sunduğu kurslar, antik çağlardan günümüze kadar hem Ermenistan’da , hem Diaspora’da Ermeni halkının tarihini kapsamlı bir şekilde sunuyor.

Ermeni Tarihi Kurs Seviyeleri:

İçeriğe Yazanlar

[Ermeni Tarihi Kurs Projesi]

Ermeni Kültürü

Ermeni kültürü fakültesinde sunulan kurslar öğrencilere hem tarihi memleket’te hem de memleketin sınırları dışında Ermeni kültürü ve zengin kültürel mirasları üzerinde bir tanıtım teklif ediyorlar.

Satranç Dersleri

ESÜ online satranç dersleri Ermeni Satranç Akademisi ile ortak olarak geliştirilmiştir. Kurs metinleri Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından hazırlanan ders kitaplarına dayanarak geliştirilmiştir. Dersleri görsel olarak daha çekici yapmak, öğrencilerin dikkatini çekmek ve eğlenceli oyunu özgür karar verme yeteneğine dönüştürmek için çağdaş multimedya teknikler alanında olan ESÜ online tecrübesi kullanılmıştır.
Programın amacı öğrencinin belirli özelliklerini ve öğrenme yeteneklerini geliştirmektir (konsantrasyon, yaratıcılık ve stratejik düşünme). Program üç seviyeden oluşuyor: temel, orta ve ileri.

Satranç Kursları

İçeriğe Yazanlar


[Satranç Kurs Projesi]