Program Teklifleri

Sertifika, diploma ve/veya Yüksek Lisans için öğrenciler katıldıkları her dersten kredi toplayabilirler.

[Esü politikasi ve işlemleri]

Yüksek Lisans

ESÜ Dilbilim ve kültürlerarası iletişim alanında Yüksek Lisans programını sunuyor. Program iki Bölümlerin ortak girişimidir. Program iki Bölümlerin tecrübesini içeriyor ve öğrencilere eski ve çağdaş Ermeni dilbilimsel, tarihi ve kültürel özelliklerini bir kaç bilim dalı açısından inceleme fırsatı sunuyor. Program aşağıdaki uzmanlaşma alanlarında yüksek lisans programı sunuyor:


Bu ortak program sayesinde öğrenciler Ermeni mirası hakkında bilgiler elde edebilir, ve ayrıca Ermeni Eğitim ile ilgili sorularda araştırmalar yapma ve yazma yeteneklerini geliştirebilirler.

Giriş

Herhangi eğitim alanında üniversite mezunu olan öğrenciler ESÜ’sinde Yüksek Lisans eğitimi alabilirler.
Yüksek Lisans eğitimi alabilmek için öğrenciler hangi belgelemeleri sunmalı:
Son başvuru tarihi 30 Haziran. 15 Ağustos’a kadar Akademik Müdür başvuru sahipleri ile bağlantı kuracaktır. Başvuru hakkında sorularınızı academicdirector@avc-agbu.org adresine gönderebilirsiniz.

Kurs çalışma ve araştırma koşulları

Program 2 kısımdan oluşuyor-kurs çalışması (coursework) ve araştırma. Yüksek Lisans için 120 kredi gerekiyor, aşağıda yazılmış olan ilkelere dayanarak.
Kurs çalışması. A Grup ve B Grup dersleri (72 kredi)
Bu kredilerden en az 48’i, A Grup kurslarından, şöyle ki öğrencinin birinci branşı olarak seçilmiş olan uzmanlaşma alanından olmalıdır. İkinci branş olarak tarih veya kültür seçmiş olan öğrenciler 24 kredi toplamalı (B Grup dersleri). Bu kredileri öğrencinin ikinci branşı olarak seçmiş olduğu bölümden (18 kredi) ve seçmeli derslerden toplanmalı. İkinci branş olarak Sanat Tarihi dersini seçmiş olan öğrenciler B Grup derslerinden en az 30 kredi toplamalılar.
Derslerin seçimi öğrencinin uzmanlaşması ile bağlıdır. Akademik danışman öğrencileri dersleri seçmeleri için yönlendirecektir.
Araştırma. R Grup dersleri ve Yüksek Lisans tezi (48 kredi)
36 kredi araştırma ve eğitsel yardım, ayrıca tez için gerekli olan araştırma çalışmalarından toplanmalı. Yüksek Lisans tezine 12 kredi veriliyor.
Tüm öğrenciler yılda en az 160 saat öğretmenleri ve danışmanları ile video konferanslar veya bizzat hazır bulunarak danışmanlık için ayırmalılar.

Krediler/uzmanlaşmaya göre eğitim programı

Ermeni dili ve tarihi
Ermeni Dil dersleri (Doğu Ermenice ve Batı Ermenice)- 48 kredi (A Grup)
Ermeni Tarihi (ikinci branş olarak-18 kredi) ve seçmeli dersler (6 kredi) - 24 kredi (B Grup)
Araştırma ve Yüksek Lisans tezi – 48 kredi (R Grup)

Ermeni dili ve Sanat Tarihi
Ermeni Dil dersleri (Doğu ve Batı Ermenice)- 42 kredi (A Grup)
Ermeni kültürü (12 kredi) ve seçmeli dersler (6 kredi). Tarih dersleri, öğrencinin birinci branş olarak seçmiş olduğu tarih dönemine uygun olmalı. 30 kredi (B Grup).
Araştırma ve Yüksek Lisans tezi – 48 kredi (R Grup)

Ermeni dili ve kültürü
Ermeni Dil dersleri (Doğu Ermenice ve Batı Ermenice)- 42 kredi (A Grup)
Ermeni Kültürü (18 kredi) ve seçmeli dersler (6 kredi) - 24 kredi (B Grup)
Araştırma ve Yüksek Lisans tezi – 48 kredi (R Grup)

Yüksek lisans alabilmek için öğrencilerin, kurs çalışması ve araştırma için en az ‘iyi’ (B) notu almaları lazım.

Yüksek Lisans Tavsiyesi

Akademik Müdür Yüksek Lisans program danışman görevini üstleniyor ve programla ilgili tüm sorular hakkında tavsiye veriyor. Ayrıca öğrencilere kendi ilgi alanlarına uygun olan danışman da tahsis edilecektir. Danışman öğrencinin eğitimi ve koşulları yerine getirmesi için sorumludur. Öğrencinin geçeceği kurslar danışman öğretmen ile birlikte yapılan danışma sonrasında belirlenmeliler. Tez konuları Mezun Revizyon Komite tarafından onaylanmalıdır.

Yüksek Lisans Tezi

Lisans tezi fakültenin iki üyelerinin gözetimi altında yazılıyor.
Eğitim sırasında tahsis edilmiş çalışmayı bitirdikten ve öğrencinin tek başında araştırma yapma yeteneğini ispat eden Lisans Tezinin başarılı savunması sonrasında öğrenci Yüksek Lisans alıyor. Mezun Revizyon Komitesinin öğrencinin tez konusunun ne olduğunu bilmesi lazım. Konu öğrencinin birinci branşında olması gerekiyor. Tez talep edilen 40 sayfadan az olmamalı, ve akademik yazımın standartlarına ve ahlak kurallarına uymalıdır.

Yüksek Lisans öğrencileri için Burs

ESÜ Burs koşullarına dayanarak Yüksek Lisans öğrencileri Burs için başvuruda bulunabilirler.

Sertifika Programı

Seçilme niteliği ile ilgili herhangi öncelikli koşullar yok. Ermeni Eğitimi ile ilgilenen herkes, her yaşta kayıt olabilir. Kurslar kolej seviyesinde olan öğrenciler için düzenlenmiştir (lise ve üniversite). Siz sertifika, kredi alabilir veya derslere sadece serbest katılımcı olarak katılabilrsiniz.

Diploma:
Diploma alabilmek için öğrencinin en az 21 kredi toplaması lazım. Eğer öğrenci bir bölümden 21 krediden 18 kredi topladıysa birinci branş kazanacaktır. Eğer öğrenci başka bir bölümden 21 krediden 12 kredi topladıysa, ayrıca ikinci branş da kazanacaktır.

Özel Kurslar

ESÜ hem lisans yapmak, hem de sadece kurs(lar) almak isteyenler için seçenekler sunuyor. Lisans yapmakla ilgilenmeyen öğrenciler için ESÜ özel kurslar teklif ediyor. Bu kurslar öğrencilerin yoğun çalışma saatlerini hesaba katarak düzenlenmiştir ve tamamen online tanıma sahiptir.

Öğrenciler özel kurs(lara) kayıt oluyor ve kursu başarıyla bitirdikleri zaman 3 kredi alıyorlar. Kayıtlı öğrenciler online forumlara ve sohbetlere aktif şekilde katılmalı, haftalık ödevleri tamamlamalı, son teslim tarihlerine uymalı, bireysel ve takım çalışmalarına katılmalı ve son sınavı geçmeli.

Serbest Katılımcı

Serbest katılımcılar kredi almıyorlar. Kayıtlı öğrenciler ile aynı ders programları olmaları, ve haftalık ödevleri tamamlamaları, forumlara ve tartışmalara katılmaları, bireysel ve takım çalışmalarda yer almaları bekleniyor. Serbest Katılımcılar geçerli/geçersiz notu alıyorlar. Serbest katılımcılar kursa ayırmak istedikleri zamana göre Yüksek Seviyeli veya Orta Seviyeli katılım seçeneklerinden birini seçmeli.

Diploma/Sertifika İsteği

Diploma:
Mezunlar ‘Mezuniyet diploma’ sı alabilmek için ESÜ’nin Kayıt Dairesine başvurabilirler. Diplomanın üzerine mezunun ismi, ünvanı (ünvanları), bitirdiği kurs isimleri, birinci ve ikinci branş(lar), mezuniyet tarihi/ tarihleri ve diploma veren eğitim kurulun ismi yazılıyor. Diploma Üniversitenin başkanı tarafından imzalanıyor ve üzerine Üniversitenin resmi mühürü koyuluyor. Ayrıca öğrenciye notları içeren diploma kopyası da sunulmakta. Burada ders ile ilgili detaylar, ders için öğrencinin aldığı notlar, topladığı krediler ve ortalama notu yazılıyor.

Öğrenciler diploma alma isteklerini E-posta veya Faks (+374 60 612261) üzerinden bildirmeli.

Öğrenciler hangi bilgileri sunmalı:

  • Ad, Soyad
  • Doğum tarihi
  • Tarihler ve bitirdiği kurs(lar)
  • E-posta adresi
  • Adres
Diplomanin elektronik ve/veya basılı kopyaları 10 çalışma gün içerisinde öğrenciye gönderilecektir.


Sertifika:

Herhangi bölümün bir kurs seviyesini bitirdiği zaman öğrenciye, kendi isteği üzerine sertifika verilecektir.
Öğrenciler sertifika alma isteklerini E-posta veya Faks (+374 60 612261) üzerinden bildirmeli.

Öğrenciler hangi bilgileri sunmalı:

  • Ad, Soyad
  • Doğum tarihi
  • Tarihler ve bitirdiği kurs(lar)
  • E-posta adresi
  • Adres
Sertifikanın elektronik ve/veya basılı kopyaları 10 çalışma gün içerisinde öğrenciye gönderilecektir.