Akademik ilkeleri

Sertifika, diploma ve/veya Yüksek Lisans için öğrenciler katıldıkları her dersten kredi toplayabilirler.

Ayrıntılı bilgi alabilmek için lütfen Program Teklifleri kısmını okuyunuz.

[Esü politikasi ve işlemleri]


Not ilkeleri

Notlar

Notlar harfler üzerinden, aşağıdaki sayı listesine göre veriliyor:

Harf Oran Not Tanımlama
Geçerli A
A-
95-100
90-94
4.0
3.7
Olağanüstüden mükemmel-metni algılamada yüksek performans
B+
B
B-
87-89
84-86
80-83
3.3
3.0
2.7
Iyi - metni algılamada iyi, dikkate değer performans
C+
C
C-
77-79
74-76
70-73
2.3
2.0
1.7
Yeterli - metni algılamada yeterli performans
D 60-69 1.0 Geçerli - metni algılamada en düşük performans
Geçersiz F 0-59 0.0 Geçersiz - metni algılamada kabul edilemez düşük performans

Akademik dönem sırasında sadece kayıtlı öğrenciler not alıyorlar. Eğer kayıtlı öğrenci birden fazla kurslara katılıyorsa, veya birden fazla eğitim dönemleri için kayıt yaptırmışsa,bu durumda Kayıt dairesi öğrencinin Ortalama notunu tutuyor (GPA). Ortalama notu böyle hesaplanıyor (ders puanları X kredi saatler)/(kredi saatlerin toplamı).

Sebest katılımcılar not almıyorlar. Onlar online öğretmen tarafından sunulduğu asgari talepleri yerine getirip veya getirmeyip “kontrol edilmiş” veya “kontrol edilmemiş” notu alıyorlar. Daha fazla bilgi alabilmek için lütfen Akreditasyon’a bakınız.

[Esü politikasi ve işlemleri]


Akademik disiplin

ESÜ akademik disipiın siyaseti öğrencilerin tüm ödevlerinin, sorularının ve testlerinin kendi çalışmalarının olmasını gerektiriyor. Aksi halde akademik disiplinsizlik olarak nitelendirilecektir.
Akademik disiplinsizlik olarak nitelendirilecek faaliyetler:
Hile

 • Öğrenciler sınav esnasında cevapları paylaşamaz, yada farklı zaman dilimlerinde olup sınavları farklı zamanlarda geçmeden cevaplar paylaşılamaz.
 • Öğrenci başkasının çalışmasını heberi olmaden kullanamaz.
 • Öğrencinin yerine başka birisi sınavı geçemez
 • Öğrenci sınavını başka birisinin yanında yapamaz.
 • Öğrenci başka bir öğrencinin çalışmasını kendi ödevi olarak gösteremez.
 • Takım çalıiması esnasında öğrenciler pasıf kalamaz.
İntihal
 • Başka bir öğrencinin fikirlerini/kelimlerini çalmak;
 • Orijinal referans olmadan bir başkasının fikirlerini çalmak.

Yukarida belirtilen akademik disiplin şartlarını yerine getirmek lazım. Kuşku duyulan her durum için ESÜ akademik kurulu tarafından ele alınır. Öğrenci tarafından disiplin kurallarını ihlal edildiği tespit edilirse ESÜ’nden ihrac edilir ve XF notu alır. Öğrenci başka öğrenciye bilerek ve isteyerek kural ihlali yapmasına yardım ederse kednisi de kural ihlali yapmış sayılır. Eğer yapacağınız bir işlemin akademik disiplin normlarına uygun olup olmadığınıdan şüpe duyuyorsanız, lütfen online öğretmeninize bu konuyu danışın.

[Esü politikasi ve işlemleri]


Geç kayit olma, kurstan çekilme ve kaydini tamamen silme kilavuzu

ESÜ her bir eğitim dönemi için önceden belirtilen sınırlı bir kayıt tarihine sahiptir. Bu süre içinde ilgilenen herkes bir veya birkaç kursa kayıt yaptırabilir.

Geç kayıt yaptırma kılavuzu
Kayıt süresini kaçıranlar, eğitim döneminin başlamasından iki hafta içinde kayıt yaptırmış öğrencilerdir. Bu kayıt sadece fazladan yer olduğu zaman kabul edilecektir, yani bir sınıfta öğrencilerin sayısı maksimuma ulaşmadığı zaman. Tüm başvurular Kayıt merkezine gönderilmeli: registrar@avc-agbu.org. Kaydınız kabul edildiği halde öğrenci kaçırdığı süre içinde alınan dersleri ve ödevleri online öğretmenin belirlediği takvim doğrultusunda bitirmeli.

Kurstan çekilme kılavuzu
Öğrenci birden fazla kursa katılıyorsa, birisinden çekilme hakkına sahiptir. Çekilme ilk iki hafta (0 ve 1 numaralı haftalar) içerisinde olmalı. Tüm başvurular Kayıt merkezine gönderilmeli registrar@avc-agbu.org. Belirlenen süre içinde kurstan çekilme konulu tüm formlar, 2 numaralı haftanın başlamasından önce olma şartıyla kabul edilir ve kayıt ücretinin 80% iade edilir.

Kaydını tamamen sildirme kılavuzu
Kaydı tamamen sildirme durumu

 • öğrencinin birden fazla kursa kayıtlı olması ve belirlenen süre sonra katılımını iptal etme istediğinde olur,
 • öğrenci bir kursa kayıtlı olup eğitim döneminin herhangi bir aşamasında katılımını iptal etme istediğinde olur.

Ücretin geri ödenmesi
Kayıt ücreti aşağdaki cetvele göre geri verilir.
Takvim Tazminat %
Hafta 0 ve 1 numaralı haftalar içinde: kayıt ücretinin 80% iade edilir
Hafta 2 numaralı hafta içinde: kayıt ücretinin 50% iade edilir
Hafta 2 numaralı haftadan sonra: İade edilmez

Katılımı tamamen sildirme başvuruları Kayıt merkezine gönderilmeli registrar@avc-agbu.org.

Öğrenci statüsünü değiştirme
Öğrenci, statüsünü “kayıtlı öğrenci” den “serbest katılımcı”ya veya tersine değiştirebilir. Statüs konumunu değiştirme başvuruları 3 numaralı haftanın başlamasından önce iletilmeli. “Kayıtlı öğrenciden” “serbest katılımcı”ya değiştirme ek ücret gerektirmez, ancak tersini yapmak gerektirebilir.
Öğrenci statüsü değiştirme konulu tüm başvurular Kayıt merkezine gönderilmeli: registrar@avc-agbu.org.

Kursa ara verme
ESÜ kursları internet üzerindendir ve öğrencinin aktif katılmını gerektirir. Online öğretmen öğrencinin katılımına aşağıdaki nedenlerden dolayı belirli bir süre ara verebilir.
 • gerekli katılım saatlerini tamamlamama ve ödevleri bitirmeme durumunda;
 • ESÜ akademik disiplin normlarına uygun davranmama durumunda.
Not: Eğer öğrenci hastalık yada başka bir yasal ve ikna edici nedenden ötürü derslere katılamıyorsa en kısa süre içinde durumunu online öğretmene bildirip derslere ara vermesine mani olmak gerekir.

[Esü politikasi ve işlemleri]


Eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi

ESÜ yaklaşımı tamamen online ilkeler üzerinde kurulmuştur. Bu nedenle eğitim ve idari stratejiler, öğrencinin taleplerini, sorularını, ve onların tecrübesini göz önünde bulundurarak kuruluyor.
Bu yaklaşımın temelinde olan iki önemli ilkeler bunlar:

Bu hedefleri gerçekleştirmek için ESÜ’nin Eğitim Kalitesinin ve Etkinliğinin Değerlendirilme Merkezi ara ve kurs sonu sınavlar gerçekleştiriyor. Sınav sonuçları ESÜ’nin Müdürüne bildiriliyor. Aynı zamanda Merkez programın geliştirmesine yönelik tavsiyelerde de bulunuyor.
Merkezin sunduğu tavsiyelere ek olarak, ESÜ’nin Müdürü inceleme sonuçlarını ESÜ’nin Idari ve Akademik Kurumlarına bildiriyor, Eğitim Merkez (1başlığın C altbaşlık ve 2 başlığın A ve B altbaşlıklar sorumlusu) ve Gelişim Merkez (1başlığın A ve B altbaşlıklar ve 2 başlığın A altbaşlık sorumlusu) aracılığı ile merkezin ve yukarıdaki iki Kurumların tarafından tavsiyelerin uygulanmasını yönetiyor.

[Esü politikasi ve işlemleri]