ՀՀՀի Մէջ Արձանագրուա՞ծ Էք:

Այո´, արձանագրուած եմ: Գրեցէք Ձեր տուեալները:

Մոռցա՞ծ էք Ձեր օգտագործողի անունը կամ ծածկագիրը:


Ո´չ, առաջին անգամ ըլլալով մուտք գործած եմ: Արձանագրուեցէք հետեւելով այս քայլերուն.

  1. Նոր Արձանագրութիւն դիմումնագիրը ամբողջացուցէք Ձեր անձնական տուեալներով:
  2. Ձեր ել. նամակին անմիջապէս նամակ մը կ՚ուղարկուի։
  3. Կարդացէք նամակը եւ սեղմեցէք այդ յղման վրայ:
  4. Ձեր արձանագրութեան դիմումնագիրը կը հաստատուի եւ Դուք կարելիութիւն կ’ունենաք կայքէջ մուտք գործելու:
  5. Այժմ գործածելով Ձեր «Օգտագործողի անուն»ը կրնաք ամբողջացնել «Արձանագրութեան Յայտ»ը: