Հայկական երաժշտութեան ներածութիւն - մաս 1


Դասընթացքի անուանումը եւ թիւը

Ակադեմիական օրացոյց

Ակնկալուող մասնակցութեան սանդղակ (ժամեր/շաբաթ)

Դասընթացքի նկարագրութիւնը եւ նպատակները

Դասընթացքի նիւթերը

Ուսուցման արդիւնքները

Դասընթացքի բովանդակութիւնը

Դասաւանդման մեթոդաբանութիւնը

Դասընթացքի դասացուցակը

Դասընթացքի պահանջները եւ գնահատման կարգը

Առաջադրանքները ուշ յանձնելու ժամանակ


Վերադառնալ դասընթացքներու ցանկ