Հին շրջանի հայոց պատմութիւն - մաս 2


Դասընթացքի անուանումը եւ թիւը

Ակադեմիական օրացոյց

Ակնկալուող մասնակցութեան սանդղակ (ժամեր/շաբաթ)

Դասընթացքի նկարագրութիւնը եւ նպատակները

Դասընթացքի նիւթերը

Դասընթացքի գրականութեան ցանկը

Ուսուցման արդիւնքները

Դասընթացքի բովանդակութիւնը

Դասաւանդման մեթոդաբանութիւնը

Դասընթացքի դասացուցակը

Դասընթացքի պահանջները եւ գնահատման կարգը

Առաջադրանքները ուշ յանձնելու ժամանակ


Վերադառնալ դասընթացքներու ցանկ