ՀՀՀ Հեռուստադպրոց

Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Հայկական Համացանցային Համալսարանը, ՀՀ Սփիւռքի Նախարարութեան հետ համատեղ, կը ներկայացնէ ՀՀՀ-ի հեռուստադպրոց նախագիծը, որ կը հեռարձակուի Հայաստանի հանրային հեռուստատեսութեան արբանեակային կապով:

Նախագիծի նպատակն է, հայերէն լեզուն սորվելու հնարաւորութիւնն ընձեռել, անգլիախօս պզտիկներուն եւ պատանիներուն, այբուբենէն մինչեւ բարձր-միջին մակարդակ:

Ծրագիրը, որ կազմուած է ՀՀՀ-ի լեզուի օնլայն դասընթացքներուն հիման վրայ, համապատասխան է հեռուստատեսային ձեւաչափին եւ հեռուստալսարանի կարիքներուն: Հեռուստածրագիրը կը ցուցադրուի ՀՀՀ-ի օնլայն դասընթացքներուն զուգահեռ։ Ուսանողները, իրենց ազատ ժամերուն, կրնան հետեւիլ ծրագիրին։ Մասնակցելով ՀՀՀ-ի օնլայն դասընթացքներուն, անոնք կրնան նաեւ հաղորդակցիլ ՀՀՀ–ի օնլայն ուսուցիչներուն եւ աշխարհի տարբեր երկիրներու մէջ ապրող իրենց հասակակիցներուն հետ:

Տեսնել Դասերու Բոլոր
Տարբերակները